Делује на темељној јами

(име и локација,

АКТ РАЗВОЈА И ПРИХВАТЉИВОСТИ

"__" _____________________ 200_

Комисија састављена од: _______________________________________________________

(позиције, презимена, имена, средња имена)

дјелујући на основу ___________________________________________________

(упућивање на налог, налоге руководилаца организације,

учествујући у прихватању или о правима радног места,

достављени на прописани начин)

извршио инспекцију јарка под ___________________________________

1. Радни цртежи основе, ограђивање и причвршћивање јаме ___________

са цртањем одступања цртежа од пројекта, направљене у процесу изградње и сагласне са пројектном организацијом ________________________

2 Дневник рада ________________________________________________________

4 Изјава о трајним мерама и поступку бр. _______________________ геодетска кашњења ___________________________________________________________________

Након разматрања достављених докумената и провере обављеног рада у натури, комисија је пронашла:

1. Означите природну површину тла на ископу _______________________

2 Роже је ископало да означе ______________________________________________

на ознаци пројекта ______________________________________________________

3 Изравнавање направљено од референтног броја № _____________________________ марк

који ______________________________________ (у ознакама усвојеним у нацрту)

4 На ископу се налази гомоље од плочастог материјала (хипотекарно причвршћење), израђено од __________________________________________, које се доводи до дубине од дна ископа

од ___________ м до ____________ м са дубином вожње ____________ м;

Означите врх ограде ___________________________________________________

Усклађеност са дизајном и условима ограде __________________________________

(указати на одступања у положају језика,

монтира на врху и дну терена,

присуство свих трака и наслага; квалитет мате,

затварање контура језика у плану итд.)

5 Димензије доње јаме у плану уз примјену оса дизајна и основног плана дата су у Прилогу бр. _______________________ овом закону.

6 Ознака воде (изван јаме на дан акта) ______________________

7 Ознака хоризонта радне воде, усвојена у пројекту _______________________

8 Интензитет одводњавања _________________________________________ м 3 / сат

9 Земља на дну јаме састоји се од ________________________________________

и лежи испод јаме, према подацима бушења (бушење) до дубине од ____м, а затим следе _____________________________________________

10 Подаци о кључном ћутању ____________________________________________

11 Резултати испитивања носивости тла ________________________

Могу се узети обрачунски отпор ове темељне основе _____

________________ кг / цм 2, када се усвоји у пројекту _______________________ кг / цм 2

1. Радови су изведени у складу са пројектом, стандардима, грађевинским кодовима и прописима и испуњавају захтеве њиховог прихватања.

Радови поднесени за прихватање су прихваћени уз оцјену квалитета __________________

2 Дозволи оснивање фондације у _______________________________

(у ознакама у нацрту)

1. Пројектни и извршни план јаме у односу на оси конструкције.

2 Уздужни и попречни делови ископа са применом дизајна и стварних надморских висина.

3 Резултати испитивања бушења или бушења са "__" _____________ 200_

уз примјену геолошких података наведених у пројекту.

4 Акт испитивања носивости базе тла.

Извршна документација

Делује на скривеном раду

Дела скривених дела, преузимања аката прегледа:

АОСР укупно:

1 Акт о прегледу скривених радова 2018, нови образац у 2018. довнлоад доц, довнлоад зип

2 Акт скривених дела уобичајени, довнлоад форму за довнлоад, довнлоад рар.

3 Акт о прегледу одговорних конструкција, довнлоад форму доц, довнлоад рар.

4 Акт о инспекцији мрежа инжењерске и техничке подршке, довнлоад форму доц, довнлоад рар.

5 Потврда о сертификату геодетског центра главног грађевинског објекта, довнлоад форму документа, довнлоад рар.

6 Акт скривених дела на гасоводу, образац за преузимање доц, довнлоад рар.

АОСР за опште грађевинске радове:

1 Акт скривених радова за геодетски слом руте, раздвајање права путања, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

2 Акт скривених радова на уређајима за гледање, пример довнлоад докумената, преузимање зип-а.

3 Акт за инспекцију и прихватање главних усисних бунара, пример довнлоад клс.

4 Акт за инспекцију и прихватање шахтова за врата, примера довнлоад клс.

5 Акт о инспекцији и прихватању за хидроизолационе бунаре, пример довнлоад клс.

6 Акт скривених радова на хидроизолацији армирано бетонских елемената бунара, пример довнлоад јпг + страна 2, довнлоад зип

7 Акт скривених дела на гасоводу, пример довнлоад доц, довнлоад зип.

8 Акт скривеног рада на инсталацији и монолитирању жлезде на тему, примера довнлоад јпг + страна 2 + шема, довнлоад зип

9 Акт скривених радова на заптивању проласка цјевовода кроз жлезду, примера довнлоад јпг + стр2 + шема, довнлоад зип

10 Акт скривених радова на инсталацији бунара, пример довнлоад јпг + страна 2 + шема, довнлоад зип

11 Акт скривених радова на инсталацији цевовода, пример довнлоад јпг + страна 2 + шема, довнлоад зип

12 Акт скривених радова на иницијалној резерви цјевовода, пример довнлоад јпг + стр2 + шема, довнлоад зип

13 Акт скривених радова за коначну попуну цјевовода, примјер довнлоад јпг + стр2 + шема, довнлоад зип

14 Акт скривених радова на спрату постављеног цевовода, пример довнлоад клс, довнлоад зип

15 Акт о контроли и прихватању цијеви у подручју између бунара, на примјер довнлоад клс.

16 Час скривених дела на линији, пример довнлоад доц, довнлоад зип.

17 Акт скривених радова за отварање цјевовода и развој ровова, пример довнлоад доц + шеме, довнлоад зип

18 Акт скривених радова на уређају за припрему песка на дну рова, пример довнлоад клс + дијаграми, довнлоад зип

19 Акт скривених радова на уређају рова испод плиновода, пример довнлоад јпг + страна 2 + шема, довнлоад зип

20 Акт скривених радова за финализацију рова до дизајнерских ознака, пример довнлоад клс + шеме, довнлоад зип

21 Акт контроле кабловских канала у рову прије повратка, на примјер, довнлоад јпг, довнлоад зип.

22 Акт о инспекцији и прихватању за попуњавање рова са песком до висине 0.5 м изнад цеви од бунара до бунара, на примјер довнлоад клс.

23 Акт скривених радова на затварању пумпе за прање, примера довнлоад клс.

24 Сертификат о прегледу и прихватању јаме на подручју између бунара, примера довнлоада клс.

25 Сертификат о инспекцији и прихватању јаме и вештачкој основи ЦБЦГ за постављање бунара, на примјер довнлоад клс.

26 Потврда о прегледу и прихватању вештачке подлоге од песка у области између бунара, на примјер довнлоад клс.

27 Акт скривених радова на уређају за постављање испод бунара, пример преузимање јпг + страна 2 + шема, довнлоад зип

28 Акт скривених радова на уређају за оснивање под гасоводом, пример довнлоад јпг + страна 2 + шема, довнлоад зип

29 Акт скривених дела на уређају јаме испод бунара, пример довнлоад јпг + страна 2 + шема, довнлоад зип

30 Час скривених радова на уређају јаме испод резервоара за наводњавање, пример довнлоад клс.

31 Чин скривених радова на уређају јаме испод пумпе, пример довнлоад клс.

32 Час скривеног рада на јастуку песка и шљунак масе резервоара, на примјер довнлоад клс.

33 Део скривених дела на јастуку из песка-шљунак масе пумпе, пример довнлоад клс.

34 Акт о прихватању ровова за кабловску инсталацију, пример довнлоад јпг, довнлоад зип.

35 Уствари скривени рад на пробоју помоћу ХДД-а, примера довнлоад доц.

36 Акт скривених радова на постављању кабловских линија у земљи, довнлоад форма за довнлоад, зип довнлоада.

37 Део скривеног рада на припреми бетона за основну плочу и јаму резервоара, на пример преузимање клс.

38 Акт скривеног рада на припреми бетона испод основне плоче и јаме пумпе, примера довнлоад клс.

39 Час скривеног рада на заштити од корозије у два слоја испод основне плоче резервоара, на примјер довнлоад клс.

40 Акт скривеног рада на заштити од корозије у два слоја испод пумпе базне плоче, примера довнлоад клс.

41 Час скривеног рада на заштитном слоју цементног малтера испод основне плоче резервоара, на пример преузимање клс.

42 Акт скривених радова на заштитном слоју цементне малтерне пумпе, пример довнлоад клс.

43 Акт скривених радова на арматурним кавезима за ојачавање танка, нпр. Довнлоад клс.

44 Час скривених радова на арматурним кавезима за ојачавање пумпе, нпр. Довнлоад клс.

45 Час скривених радова на монолитној основној плочи резервоара, пример довнлоад клс.

46 Час скривеног рада на пумпи монолитних основних плоча, примера довнлоада клс.

47 Акт скривених радова на уређају за постављање контејнера, пример довнлоад доц, довнлоад зип

48 Акт скривеног рада на постављању танких конструкција за наводњавање, пример довнлоад клс.

49 Акт скривеног рада на инсталацији металне пумпе, примера довнлоад клс.

50 Акт скривених радова на металној бази, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

51 Акт скривених радова на бетонирању зидова и колона резервоара, пример довнлоад клс.

52 Акт скривеног рада на ојачању и оплати монолитног преклапања резервоара, на примјер довнлоад клс.

53 Час скривеног рада на ојачању и уградњи оплате за цевчице, нпр. Довнлоад клс.

54 Део скривених радова на ојачању и уградњи облога пумпних плафона, примера довнлоада клс.

55 Час скривених дела на монолитној плочи резервоара се преклапају, примера довнлоад клс.

56 Час скривеног рада на вањској хидроизолацији и заштитном слоју пумпе, примера довнлоада клс.

57 Акт скривених радова на примени изолационог премаза, пример довнлоад клс, довнлоад зип

58 Акт скривених радова на уређају кровова од парне баријере, пример довнлоад доц, довнлоад рар.

59 Акт скривених радова на уређају за изолацију крова, пример довнлоад доц, довнлоад рар.

60 Акт скривених радова на уређају пристрасног слоја крова, пример довнлоад доц, довнлоад рар.

61 Акт скривених радова за производњу цјевовода, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

62 Акт скривених радова на бојању шипова, цеви, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

63 Акт скривених радова на вибро потопљењу пилота, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

64 Акт скривених радова за сечење пиљака до ознака дизајна, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

65 Акт скривених радова за пуњење гомила цеви са песком цементом, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

66 Акт скривених радова за уградњу потпорних плоча на шипове, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

67 Акт скривених радова на постављању греда, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

68 Акт скривених радова за уградњу трафостанице на терену, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

69 Акт скривених радова на постављању степеница и сервисних платформи, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

70 Акт скривених радова на вуци пењања са накнадним планирањем, пример довнлоад клс, довнлоад зип

71 Акт скривених радова на уређају пода, пример довнлоад клс, довнлоад зип

72 Акт скривених радова на уређају на подручју инсталације, пример довнлоад клс, довнлоад зип

73 Акт скривених радова на механичком чишћењу површине цевовода од старе изолације, пример довнлоад клс, довнлоад зип

74 Акт скривених радова на чишћењу песка на површини цевовода од старе изолације, пример довнлоад клс, довнлоад зип

75 Акт скривених радова на уређају који се креће кроз гасовод, пример довнлоад доц + шема, довнлоад зип

76 Акт скривених радова за чишћење шумских локација на градилиштима и путевима, пример довнлоад клс, довнлоад зип

77 Акт скривених дела за уклањање снега са градилишта и пута, пример довнлоад доц, довнлоад зип

78 Акт скривеног рада на дренажу рова, пример довнлоад клс, довнлоад зип

79 Акт скривених радова на обнови коловоза, елиминација ерозије, пример довнлоад клс, довнлоад зип

80 Акт скривених дела у конструкцији инструментационих и контролних тачака инструментације, примера довнлоад доц, довнлоад зип

81 Акт скривеног рада на уклањању слоја земљишта, планирање права на пут, узорак преузимање клс + шема, преузимање зип

82 Инспекцијски сертификат о секцијама инжењерских и техничких мрежа канализације у домаћинству, на примјер довнлоад зип.

83 Акт о инспекцији и прихвату бушотина и арматурних кавеза за губљене шипове, довнлоад пдф форму, довнлоад зип

84 Акт скривених радова на уређају преко пута, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

85 Акт скривених радова на уређају основног слоја испод плочастог пута в / в, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

86 Акт скривених радова на цестовним плочама армираног бетона за пут, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

87 Част скривених радова за развој ископавања на механички начин са ручним дороботки, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

88 Акт скривених радова на уређају припреме рубова за фондацију, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

89 Акт скривених радова на хидроизолацији бочне површине основе, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

90 Акт скривених радова на инсталацији ФБС блокова, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

91 Акт скривених радова на затварању ископа са слојем по пласти, нпр. Довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

92 Акт скривених радова на инсталацији комбинованог модула ДЕС, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

93 Акт скривених радова за израду земљиног рова испод уређаја за уземљење, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

94 Акт скривених радова за израду земљаних ровова под одводом олуја, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

95 Час скривених дела попуњавања тла, нпр. Довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

96 Акт скривених радова припрема песка за в / б кишне кише, нпр. Довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

97 Акт скривених делова хидроизолације бочних површина одводних тацних, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

98 Акт скривених радова инсталација арматурних подова за олују, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

99 Акт скривених радова повратак на кишни ров, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

100 Акт скривених радова изградња јаме под објектом, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип.

101 Акт скривених радова уређење гробља за изградњу темеља, пример довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

102 Акт скривених радова монтажа монтажних грађевинских модула, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

103 Час скривених радова на примјени цементно-песковитог малтера на мађарима, пример довнлоад доц, довнлоад зип

104 Акт скривених радова за уклањање прашине унутрашњих зидова, пример довнлоад доц, довнлоад зип

105 Акт скривених радова на примаривању зидова у просторији, пример довнлоад доц, довнлоад зип

106 Акт скривених радова на уређају армираног опека, пример довнлоад доц, довнлоад зип

107 Акт скривених радова на уређају вертикалног споја опеке, пример довнлоад доц, довнлоад зип

108 Акт скривених радова на уређају хоризонталног споја опеке, пример довнлоад доц, довнлоад зип

109 Акт скривених радова на постављању мостова од армираног бетона сводних подрума, пример довнлоад доц, довнлоад зип

110 Акт скривених радова на уређају за изолацију крова, пример довнлоад доц, довнлоад зип

111 Акт скривених радова на постављању колона за подршку за инжењерску опрему, пример довнлоад доц, довнлоад зип

112 Део скривених радова на уређају геотекстилног кровишта, пример довнлоад доц, довнлоад зип

113 Акт скривених дела на уређају изолације и слој пристрасности, пример довнлоад доц, довнлоад зип

114 Час скривених радова на премазу хидроизолација места пролаза кроз канал кроз плочу, пример довнлоад доц, довнлоад зип

115 Акт скривених радова на постављању кровне луле, пример довнлоад доц, довнлоад зип

116 Акт скривених радова на уређају за изолацију крова, пример довнлоад доц, довнлоад зип

117 Акт скривених радова на уређају од два слоја хризотилних цементних плоча, пример довнлоад доц, довнлоад зип

118 Акт скривених радова на уређају роло-хидроизолације, пример довнлоад доц, довнлоад зип

119 Акт скривених радова на уређају кризотилних цементних плоча на зидовима вентилационих комора на крову, пример довнлоад доц, довнлоад зип

120 Акт скривених радова на уређају горњег слоја ролете уграђене хидроизолације вентилационих комора на крову, пример довнлоад доц, довнлоад зип

121 Део скривених радова на грејач уређаја на ватрогасном зиду на крову, пример довнлоад доц, довнлоад зип

122 Акт скривених радова на уређају кризотилних цементних плоча на ватрогасном зиду на крову, пример довнлоад доц, довнлоад зип

123 Акт скривених радова на малтерисању ватрогасног зида, пример довнлоад доц, довнлоад зип

124 Акт скривеног рада на фасади уређаја на парапету, пример довнлоад доц, довнлоад зип

125 Акт скривених радова на малтерима на крову, пример довнлоад доц, довнлоад зип

126 Акт скривених радова, копање земљишта ручно у рововима дубине до 2 метра, без прилога са косинама, пример преузимање клс + шема, преузимање зип

127 Акт скривених радова на демонтажи арматурних бетонских поклопаца за демонтажу каблова, пример преузимање клс + шема, преузимање зип

128 Акт скривених радова за развој земљишта са покретима до 10 м булдожера, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

129 Акт скривених радова сабијање тла са пнеуматским раммерима, пример преузимање клс + шема, преузимање зип

130 Акт скривених радова за израду багера за земљиште са теретним камионима на камионима, на примјер довнлоад клс + шема, довнлоад зип

131 Акт скривених радова припрема макадам уређаја, пример преузимање клс + шема, преузимање зип

132 Акт скривених радова инсталација НСП плоча, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

133 Акт скривених радова инсталација бочних камена (ивичњаци), пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

134 Монтажа скривених радова помоћу витла ручно или ручно: мердевине, лествице, резервоари, изолатори, примери довнлоад клс + дијаграм, довнлоад зип

135 Акт скривених дела сликање металних површина, примјер довнлоад клс + шема, довнлоад зип

136 Акт чишћења површинских чишћења с четкама и отпрашивање, површине металних површина, примјер довнлоад клс + шема, довнлоад зип

АОСР за полагање каблова и цевовода у просторији:

1 Акт скривених радова на полагању комуникационих линија у подземним постројењима, на поду, у бунару зграде, на примјер, довнлоад јпг + 2п, довнлоад рар.

2 Акт скривеног рада на полагању мрежа за снабдевање електричном енергијом и електричном расвјетом под малтером, довнлоад доц форму, довнлоад зип.

3 Час скривеног рада на полагању кабла у валовитој цеви у гипс картонској табли, пример довнлоад клс, довнлоад зип.

4 Акт скривеног рада на полагању кабла за систем противпожарног аларма АПС (повезивање детектора дима), пример за довнлоад доц, довнлоад зип.

5 Акт скривених радова на уређају пролази кроз зидове и преграде мреже напајања и електричног осветљења, довнлоад доц формата, довнлоад рар.

6 Акт скривених радова на заптивању каблова из заштитних цеви, пример 1 довнлоад јпг, довнлоад рар.

7 Акт скривених радова на заптивању каблова из заштитних цеви, пример 2 довнлоад јпг, довнлоад зип.

8 Час скривених радова на заптивању пролаза каблова кроз зидове и подове, нпр. Довнлоад јпг, довнлоад рар.

9 Акт скривених радова за полагање цевовода испод пода, довнлоад доц формата, довнлоад зип.

10 Акт скривених радова на заптивању проласка цевовода кроз спољне зидове, на пример, довнлоад доц, довнлоад рар.

11 Акт скривених радова на заптивном каблу пролази кроз зидове и подове, на примјер, довнлоад јпг, довнлоад зип.

12 Акт скривених радова за антикорозивни третман цевовода (пример, сликање), пример довнлоад доц, довнлоад рар.

13 Акт скривених радова за постављање електричних инсталација на зидове, плафоне, у поду, довнлоад форму доц, довнлоад зип.

14 Акт скривених радова за уградњу и изолацију подизача водовода, пример довнлоад јпг + п2, довнлоад зип

15 Акт скривених радова за уградњу и изолацију цевовода водовода, пример довнлоад јпг + п2, довнлоад зип

16 Акт скривених радова на инсталацији и изолацији цевовода система, рисерс екампле довнлоад јпг + п2, довнлоад зип

17 Акт скривених радова на инсталацији и изолацији цевовода система, рисерс екампле довнлоад јпг + п2, довнлоад зип

18 Акт скривених радова који постављају цеви од валовитог ПВЦ-а, примера довнлоад клс + шема, довнлоад зип

19 Акт скривених радова монтажа носача каблова према утврђеним структурама, пример преузимање клс + шема, довнлоад зип

АОСР за уградњу материјала, уређаја:

1 Деактивирајте скривени рад на постављању оптичких спојница, нпр. Довнлоад доц.

2 Акт скривених радова на инсталацији уређаја за уземљење, пример 1 довнлоад доц, довнлоад рар.

3 Акт скривеног рада на уградњи уземљених уређаја, пример 2 довнлоад јпг, довнлоад зип.

4 Акт скривеног рада на уградњи уземљених уређаја, пример 3 довнлоад доц, довнлоад зип

5 Акт скривених радова инсталација подземног уземљења, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад зип

6 Акт скривених радова на инсталацији дистрибутивне електричне мреже у подножју, на поду, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад рар.

7 Део скривених радова на уградњи пројекторских јарбола и полица за осветљење, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад рар.

8 Час скривених радова на уземљењу прозора, на примјер, довнлоад јпг, довнлоад рар.

9 Акт скривеног рада на инсталацији сигурносног аларма за отварање ормара, кутија, кутија, примера довнлоад јпг + 2п, довнлоад рар.

10 Час скривених радова на истезању хидрауличких компензатора, довнлоад форму доц, довнлоад рар.

11 Акт скривених радова за ревизију и испитивање вентила, довнлоад форму, довнлоад рар.

12 Акт скривених радова на постављању термоскупљајућих манжета, пример довнлоад клс, довнлоад зип

13 Акт скривених радова на инсталацији високонапонских и нисконапонских мрежа, нпр. Довнлоад доц, довнлоад зип

14 Акт скривених радова на уземљивању подршке, пример довнлоад доц, довнлоад зип

15 Акт скривених радова за инсталацију и заваривање гасовода за парне котлове, пример довнлоад јпг + страна 2, довнлоад зип

16 Део скривених радова на инсталацији инсталације у купаоницама, нпр. Преузимање јпг + страна 2, довнлоад зип

17 Акт инспекције одговорних структура за уградњу СХП портала гума, пример довнлоад клс, довнлоад зип

АОСР за уградњу спринклер система:

1 Акт скривених радова на инсталацији спринклер система за гашење пожара - пренос постојећих прскалица, пренос цеви, пример довнлоад доц, довнлоад зип

2 Акт скривених радова на инсталацији система за гашење пожара у прскалицама - изолација заварених спојева цијеви, обликовани заварени елементи славина и утикача, пример довнлоад доц, довнлоад зип

АОСР на вентилацији и климатизацији:

1 Акт скривених радова на постављању ваздушних канала вентилационог система у плафонском простору, пример довнлоад доц, довнлоад зип

2 Акт скривеног рада на постављању изолације ваздушних канала вентилационог система у плафонском простору, пример довнлоад доц, довнлоад зип

3 Акт скривених радова на уградњи цевовода система за одвођење клима уређаја у плафонском простору, пример довнлоад доц, довнлоад зип

4 Акт скривених радова на инсталацији цевовода система за климатизацију у плафонском простору, пример довнлоад доц, довнлоад зип

5 Акт скривених радова на постављању цевовода система за хлађење у плафонском простору, пример довнлоад доц, довнлоад зип

АОСР за инсталацију комуникационих мрежа, СЦС, контрола приступа:

1 Акт скривеног рада на полагању каблова за системе СЦС, контролу приступа, пример за преузимање документа, преузимање зип-а

2 Акт скривених радова на полагању комуникационих каблова и заштитних жица (образац 21 МВЛКС), довнлоад форму доц, довнлоад зип

3 Акт скривених радова на уређају уземљења (образац 24 МВЛКС), довнлоад форму доц, довнлоад зип

4 Акт скривених радова на уређају транзиције путем путева и жељезница (образац 22 МВЛКС), довнлоад доц форму, довнлоад зип

АОСР за електричне радове:

1 Час скривених радова на полагању жица на гипсу и језгру и плочама, дуж зидова, у подним плочама, на примјер, довнлоад доц

2 Акт скривених радова завршава заптивање суво за електрични кабл, пример преузимање клс + шема, преузимање зип

3 Акт скривених радова за полагање каблова до 35кВ према инсталираним структурама и плочама са причвршћивањем на окретима и на крају руте, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

4 Акт скривених радова на постављању металне ладице према утврђеним структурама. Метална кутија на зидовима и плафонима. Инсталација армиране конзоле. Перфорирани профил монтаже, пример преузимање клс + шема, преузимање зип-а

5 Акт скривених радова, уземљени проводник изоловане бакарне жице отворен је на грађевинској основи, примера довнлоад клс + зип довнлоад

6 Акт скривених дела, уземљени проводник је сакривен у челичном поду од челичне траке, уземљени проводник је отворен на градилиштима, на примјер довнлоад клс + шема, довнлоад зип

7 Акт скривених радова који растављају ПСН штит, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

8 Акт скривених радова који постављају кабл за напајање, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

9 Акт скривених радова који постављају бакарну жицу, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

10 Акт скривених делова вешање жица 110кВ надземни, пример преузимање клс + шема, преузимање зип

АОСР за рад у затвореном простору, поправку:

1 Час скривених дела на уклањању тапета за сликање, пример довнлоад доц.

2 Час скривених радова за демонтажу подних плоча, пример довнлоад доц.

3 Део скривених радова на гипсању, нпр. Довнлоад доц.

4 Час скривених радова на обради решења за неутрализацију цементног малтера, на пример, довнлоад доц.

5 Час скривених радова на примарним зидовима, пример довнлоад доц.

6 Час скривених радова на непрекидном поравнању зидова, нпр. Довнлоад доц.

7 Део скривених радова на демонтажи јединице врата, пример довнлоад доц.

8 Акт скривених дела за демонтажу обложених подова од порцелана, пример довнлоад доц.

9 Акт скривеног рада на уређају цементне кошуљице, пример довнлоад доц.

10 Час скривених радова на демонтажи металне решетке, пример довнлоад доц.

11 Акт скривених дела за поправку малтера, пример довнлоад доц.

12 Чин скривених радова на премазу нивелиране површине (пре уређаја полимерних самонивелих подова), примјер довнлоад клс + довнлоад, зип

13 Акт скривених радова на уређају полимерних самонивелих подова, пример (од полиуретана) довнлоад клс + шема, довнлоад зип

14 Акт скривених радова на уређају уграђених елемената у поду под ПСН кабинетом, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

15 Акт скривених радова на инсталацији протока ПР-а, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

16 Акт скривених радова на уређају схтробиа у зиду опеке за уградњу канала, пример довнлоад клс + шема, довнлоад зип

Погледајте извршну власт у одељку: "Састав извршне власти"

Преузимање аката, минута и више у одељку: "Дела и друге ствари"

Преузмите корисне књиге, ГОСТ-ове, СнИП-ове у одељку: "ГОСТ и књиге"

Облик инспекције отворених јама и јама за темеље

ПРИМЕР ПРЕГЛЕДА АКТИВНОСТИ ОЦЕЊИВАЊА ОТВОРЕНИХ КРОЗА И ПЛОЧА

Акт инспекције отворених јама и јама за темеље

аутор пројекта (или његов ауторизовани архитект)

главни грађевински инжењер

прегледали јарке и јаме за темељ градње

четвртина 25, језеро Долгое

на копну

1. Земљиште на дну рова одговара (не одговара) прелиминарним подацима о истраживању, а то су: стена, структура, нечистоћа, густина, влажност, хемијски састав, доњи седимент од пет тврдих шокова.

2. ниво подземне воде 0.8-1 м .

3. Ознака планирања за пројекат са постељином или сечењем према постојећој површини земљишта на парцели ± 0,2 м.

4. Дубина (од нивоа планирања, ширине јаркова и јама).

6. Дебљина базе (према претходним истраживањима) 2-2,8 м.

7. Иницијално прихваћени дозвољени притисак на земљи кг / цм2 према одобреном пројекту.

8. У ствари, инспекција јаркова и јама постављена је на дозвољени притисак 90 м до гомиле .

9. Тип фондација усвојеног од стране пројекта пиле основе.

10. У производњи земаљских радова испуњен (није испуњен) препреке (стари бунари, шипови, темељи бивших зграда, грезнице, итд.).

11. Позвана је потреба за изградњом вештачке основе или посебног типа фондације, који није обухваћен пројектом (не зове се).

12. Додатни земљани радови су потребни. (није потребно) у количини кубних метара.

Комисија препознаје да су радови ископавања извршени и прихваћени притисак на земљу 90 м до гомиле Не изазива страх од деформације зграде након његове изградње.

Аутор пројекта или његов ауторизовани архитект

Представник потрошача, инжењер

Представник организације пројекта

Акт инспекције отворених јама и јама за темеље

Инжењер за оне. надзор над ЈСЦ "Сибир"

Шеф ЛЛЦ "Рус"

Инжењер гради. контрола

Геолог Геос доо

прегледали јарке и јаме за темељ градње

на копну

1. Земљиште на дну рова одговара (не подудара се) са прелиминарним подацима о истраживању, а то су: стена, структура, нечистоћа, густина, влажност, хемијски састав, доњи седимент од пет тврдих шокова.

2. ниво подземне воде током развоја јаме није пронађен.

3. Ознака планирања за пројекат са постељином или сечењем према постојећој површини земљишта на парцели ± 0,2 м.

4. Дубина (од нивоа планирања, ширине јаркова и јама) од -2,17 до -3,47 м.

5. Прихваћена основа за фондације црвено-смеђа глина, пешчана, тврда.

6. Дебљина базе (према претходним истраживањима) 5,8 - 7,3 м.

7. Иницијално прихваћени дозвољени притисак на земљи кг / цм2 према одобреном пројектном коду РЦЦ / 14-13.

8. У ствари, инспекција јаркова и јама постављена је на дозвољени притисак према пројекту.

9. Тип фондација усвојеног од стране пројекта г. б. стакло.

10. У производњи земаљских радова испуњен (није испуњен) препреке (стари бунари, шипови, темељи бивших зграда, грезнице, итд.).

11. Потреба за изградњом вештачке базе или посебног типа фондације, која није обухваћена пројектом, изазива (не зове се).

12. Додатни земљани радови су потребни. (није потребно).

Комисија препознаје да су радови ископавања и притисак примијењени на земљу

Не изазива страх од деформације зграде након његове изградње.

Главни инжењер __________________

Инжењер за оне. надзор __________________

Плот манагер __________________

Инжењер гради. контрола __________________

АКТ РАЗВОЈА И ПРИХВАТЉИВОСТИ

"__" _____________________ 200_

Комисија састављена од: _______________________________________________________

(позиције, презимена, имена, средња имена)

дјелујући на основу ___________________________________________________

(упућивање на налог, налоге руководилаца организације,

учествујући у прихватању или о правима радног места,

достављени на прописани начин)

извршио инспекцију јарка под ___________________________________

1. Радни цртежи основе, ограде и фиксирање јаме бр. ___________

са цртањем одступања цртежа од пројекта, направљене у процесу изградње и сагласне са пројектном организацијом ________________________

2. Дневник рада ________________________________________________________

3. Магазин № ____________________________________________ ауторским надзором

4. Изјава о трајним референтним ознакама и акту бр. _______________________ геодетски распоред ___________________________________________________________________

Након разматрања достављених докумената и провере обављеног рада у натури, комисија је пронашла:

1. Означи природну површину тла на ископу _______________________

2. Јар дуга да означи ______________________________________________

на ознаци пројекта ______________________________________________________

3. Нивелисање направљено од референтног броја бр. _____________________________

који ______________________________________ (у ознакама усвојеним у нацрту)

4. Јама има гомилу плочица (хипотекарно причвршћење), направљено од __________________________________________, доведено до дубине од дна јаме

од ___________ м до ____________ м са дубином вожње ____________ м

Означите врх ограде ___________________________________________________

Усклађеност са дизајном и условима ограде __________________________________

(указати на одступања у положају језика,

монтира на врху и дну терена,

присуство свих трака и подупира квалитет сродника,

затварање контура језика у плану итд.)

5. Димензије доње јаме у плану уз примјену оси дизајна и основног плана дата су у Прилогу бр. _______________________ овом закону.

6. Ознака воде (изван јаме на дан акта) ______________________

7. Ознака хоризонта радне воде усвојене у пројекту _______________________

8. Стопа пражњења воде _________________________________________ м 3 / сат

9. Земљиште на дну јаме састоји се од ________________________________________

и лежи испод јаме, према подацима бушења (бушење) до дубине од ____м, а затим следе _____________________________________________

10. Подаци о кључном ћутању ____________________________________________

11. Резултати испитивања носивости земљишта ________________________

Могу се узети обрачунски отпор ове темељне основе _____

________________ кг / цм 2. када се усвоји у пројекту _______________________ кг / цм 2

1. Радови изведени у складу са пројектом, стандардима, грађевинским кодовима и прописима и испуњавају услове њиховог прихватања.

Радови поднесени за прихватање су прихваћени уз оцјену квалитета __________________

2. Дозволити оснивање фондације на _______________________________

(у ознакама у нацрту)

1. Пројектни и извршни план јаме у односу на оси конструкције.

2. Уздужни и попречни делови ископа са применом дизајна и стварних надморских висина.

3. Резултати пробног бушења или бушења из "__" _____________ 200_

уз примјену геолошких података наведених у пројекту.

4. Акт тестирања носивости базе тла.

5. Развој пилинга листа.

6. Лог довел.

Инспекција, инспекција и прихват јаме

Развој јаме подлеже обавезној сертификацији стручњака. Завршна фаза рада је прихватање комисије чији су чланови одговорни службеник из уговорног ауторитета, представник државних регулаторних органа и извођач радова.

Сврха истраживања развијене јаме је анализа усклађености инжењерских геолошких истраживања и индикатора земљишних земљишта добијених као резултат ископавања на развоју јаме. На основу компаративне анализе ових података израђен је сертификат о испитивању ископавања. Све организације које су укључене у ову врсту посла добијају копију акта: извођач радова, геолошка организација (непосредни преглед), органи државног аутора и геотехнички надзор.

Истраживање јаме: карактеристике посла

Прелиминарно упознавање са јамом, процјена просторне варијабилности и других физичких карактеристика земљишта (узорци се узимају из зидова отвореног копа). Технички извештај са подацима инжењерско-геолошких истраживања који се обављају на локацији служе као основа за спецификацију добијених индикатора земљишта. Означавање јаме на терену, индикатори земљишних земљишта морају у потпуности бити у складу са подацима техничког извјештаја о резултатима инжењерских геолошких испитивања. Испитивање јаме са излетом у подручје врши геолошки инжењер који је дио комисије.

Визуелни преглед јаме и уклањање узорака тла из зидова отвореног копа је задатак инжењера-геолога. Након пријема и анализе узорака, инжењер-геолог прави поређење са техничким подацима. Према резултатима упоредне анализе, саставља се сертификат инспекције: карактеристике изложених прљавих тла, индикатора подземних вода, усклађености пројектних ознака положаја темељне конструкције са добијеним подацима итд.

Могућност постављања темеља, његова локација на локацији упоређена је са пројектном документацијом. Комисија доноси коначну одлуку: маркер на ознаку пројекта или офсет.

Могуће компликације приликом рада на инспекцији јаме

Високе области подтоплиаемост: Потреба рад на њиховом осусхенииувисокаиа антропогеног утицаја на парцели: доступност комуналних одбора старим темељима из горњег слоја земљишта: захтева рад на додатном узимања узорака тла добити више поузданих података о локацији изградње нове обектазнацхителние разлика као резултат компаративна процена техничког чина података и акта о испитивању јаме: захтевају додатни инжењеринг и геолошка кал истраживање обима дефинисаног од стране Комисије, требало би да буде довољно да се појасни податке дизајна добијени промене морају нужно бити направљене у изградњи пројекта.

Добијање сертификата о учинку је завршна фаза истраживања ископавања. Технички извештај о резултатима инжењерских и истраживачких радова и сертификат испитивања ископавања су главни документи потребни за добијање дозволе за обављање грађевинских радова на одабраној локацији.

Документација о резултатима истраживања ископавања треба да садржи

цртежи појединачних делова и носеће конструкције и темеља, обележавање котлованаавторски надзор свих врста радова извршених у фази геолошког инжењерства истраживања и ископавања анкете (поља супервизија лог) расподелу јаме - Тхе Ацт оф прихватања геодетске основе за строителстваведомост фрејмова маркица и вежите их ознаке темеља и конструкције на месту извођења радова работскритие (акта о свакој врсти скривених радова): izračunavanje својстава и носивости темељних шипова, уређај Варпинг са постељине, или отицање адитива земљишта, итд..

Примљена рачуноводствена документација мора бити потврђена. Додатна документа су:

пројектни планови работплани Извођење работрезултати дрилл работхарактеристики земљишта, дизајн и фактицхескиецхертезхи делове јаме и обележавање фундаментарезултати провере носивости тла (Тест сертификат) Цртежи заштитних објеката мјеста рада на развоју јаме.

Испитивање јаме - поступак уз учешће државних контролних и надзорних органа (у грађевинарству), стручних организација (или независних стручњака). Обавезно унапред упозорите све учеснике о субјекту истраживања, његовој локацији. Осим тога, сваки учесник мора бити упознат са техничким актом спровођења инжењерских и геолошких истраживања.

Главна сврха истраживања ископавања је процена сигурности изграђене зграде (структуре) током рада. Провођењем ове процедуре на самом почетку грађевинског радова, програмер добија гаранцију да ће у случају откривања било каквих недостатака, он моћи да их елиминише на почетку изградње, пре него што се објекат пусти у рад. У случају неиспуњавања радова на ископавању ископа, добијању нетачних података итд., Постоји ризик од грешака у изградњи у поступку изградње или пуштања у рад објекта.

Облик акта за преглед отворених јата и јама за темеље

Акт провере квалитета темељних земљишта у отвореном јами (ИГАСН)

Одобрен по налогу првог заменика премијера Владе Москве од 19. априла 1999. године Н 323-РЗП

Образац број 8/99

Релевантност: ирелевантан материјал

Тип материјала: Акт (облик)

У складу са одлуком Московске власти 28. децембра, 2005. Н 1064-ПП од 1. априла 2006. ЈУ - Држава инспекторат за архитектуру и надзор изградње у Москви трансформисана у извршном органу - Одбор за државу надзор изградње у Москви (Мосгосстроинадзор).

Геолошка истраживања: испитивање јаме

Истраживање јаме

Свака пројектована јама пролази кроз геолошки поступак испитивања. након чега добија комисију са представником купца. Истраживање јаме врши се у циљу утврђивања усклађености индикатора између већ откривених тла, као и оних усвојених у пројекту према резултатима инжењерских и геолошких истраживања. Позитивни резултат прихватања јаме је Закон о прегледу јаме. Који је састављен у 4 копије. Ауторски и геотехнички надзор, уговорна организација и геолошка организација која је непосредно извршила испитивање квалитета земљишта у јами, добијају једну посебну копију.

Карактеристике поступка испитивања јаме

Истраживање ископавања почиње са одласком инжењера-геолога на подручје ради прелиминарног упознавања са ископаним ископавањима, као и описа тла које су отворене у његовим зидовима. Претходно спроведена инжењерска и геолошка истраживања са развијеним Техничким извештајем о територијалним истраживањима су основа за разјашњавање и детаље нових индикатора за ископавање. Димензије и ознаке ископавања, стварна постељина, као и квалитет земљишта треба да се подударају са геолошким одељком датим у пројекту. Комисија, такође на основу података о пројекту, утврђује могућност полагања темељне плоче на подизању пројекта или модификоване у било које околности.

Визуелни преглед потпуно отвореног ископавања врши геолошки инжењер. Такође се бави описом земљишта изложених у зидовима, а на основу овог описа испитује квалитет земљишта на зидовима јаме. Геолошки инжењер упоређује добијене податке са подацима који су доступни у техничком извештају о инжењерско-геолошким истраживањима. Након извођења комплетне листе неопходних радова, инжењер израђује сертификат инспекције за ископавање. У њему описује отворена земљишта, указује на присуство или одсуство отворених подземних вода. анализира усклађеност стварних знакова ископавања са онима који се појављују у пројекту, а такође указују и на друге додатне информације.

Важно је да се поступак инспекције обавља са осушеном базном површином. Често често, инжењерске анкете за овај рад су предмет неких компликација. Тако, на пример, у градским условима (са већом густином зграда) постоје компликације од технолошке природе: приликом копања нове јаме, постоје фрагменти старих фондација и комуналних делова, као и одсечи умјетних тла. У овом случају се врши додатна узорковања земљишта, а његова студија се спроводи ради прецизнијег истраживања грађевинског земљишта.

Ако постоје значајне разлике у резултатима испитног узорка земљишта са прихваћеним коначним инжењерско-геолошким резултатима у пројекту, додају се инжењерско-геолошка испитивања на овој локацији. Обим ових истраживања треба да буде довољан да би се направиле неопходне промене у пројекту. Ако се не придржавате ове препоруке, постојеће разлике могу довести до промјене одлука из нацрта или отварања земљишта у инжењерско-геолошком извјештају на којем нема података.

Испитивање ископавања завршава се по пријему Закона о извршењу радова, који детаљно описује откривену земљу у истраживаном подручју, подземну воду уколико постоји (одсуство), усклађеност стварних надморских висина са дизајном и другим информацијама.

Компоненте документације за истраживање ископа

Коначна документација треба да садржи следеће компоненте:

радни цртеж темељне конструкције, ископа и причвршћивања (ако је било измијењено током изградње)

Израђена је анализа како стварни показатељи одговарају онима наведеним у пројекту, као и друге информације које имају додатни карактер. Површина основе мора бити сува - ово је важно током поступка инспекције. Веома често, геолошке студије за испитивање јаме, суочавају се са неким потешкоћама. Ако се у граду одвијају студије, постоје тешкоће које су у технолошкој природи: приликом копања нове јаме налазите се дијелови темеља старих зграда и подручја техногеног земљишта. У овој ситуацији постоји потреба за додатном оградом тла и пажљивим истраживањем како би се максимално истражила територија будућег изградње. Ако се добију резултати контролне студије земљишта са великим одступањима са стандардима утврђеним у пројекту, додатне студије се спроводе на овој локацији.

Приликом израде акта потребно је имати представнике Техничког купца, теренски надзор и одговоран радник у комисији. Акт је састављен у најмање 4 копије и потписан је од стране сваког члана комисије.

Након потписивања акта, сваки узорак ће бити запечаћен печатом организације која је извршила инспекцију. Специфичност процедуре истраживања Почетна фаза истраживања је путовање на територију на којој се налази јама, специјалиста из области геолога.

Геолог испуњава ископан ров и даје опис тла, испитује земљиште на зидовима рова. Да би се разјаснили нови индикатори и како би их детаљно разјаснили, кориштени су подаци званичног техничког извјештаја састављеног у току истраживања проведених раније.

Узимајући у обзир величину јаме, стварна локација слојева.

Преглед земљишта базних објеката и објеката у отвореном копу.

Испитивање отвореног копа за темељ за изградњу (назив објекта) вршено је на локацији: (грађевинско подручје, кварт, улица, зграда, број куће). Током инспекције утврђено је: 1. Земљиште на темељном нивоу у темељној јами одговара подацима инжењерских и геолошких истраживања и Приказано: 2 Подземна вода на отвору јаме није отворена 3.
Планске ознаке површина према пројекту 4. Планирани положај грађевинских димензија одговара скици од 1: 500 м-ба, везан за технички закључак бр. Мосгоргеотрест 5. Ознаке на поду ископа чине: према пројекту заправо 6. Израда основа у оквиру пројекта 7. Током производње земљаних радова препреке (слаба земља, стари бунари, темељи старих грађевина, гипса и сл.) који захтевају промјене у дизајну темељице 8.

Сертификат испитивања узорка темељних тла темељних материја

Квалитет земљишта треба да одговара делу који је дат у плану. Специјална комисија, на основу информација о пројекту, утврђује да ли се фондација може инсталирати на ознаке, које се обезбеђују у пројекту или доносе одређене промјене у зависности од околности.

Визуелни преглед помоћу копље врши стручњак за геологију. Геолог такође даје опис отвореног тла на зидовима јаме.

На основу ових описа врши се испитивање квалитета земљишта. Подаци добијени од стране стручњака из области геологије упоређују се са информацијама представљеним у извјештају, направљеним на основу геолошких студија.

По завршетку читавог спектра релевантног посла, геолог оставља чин којим се потврђује да је јама истражена. У сертификату о инспекцији дат је опис отвореног земљишта, назначена је локација подземне воде, ако постоји.

Цитат: Објавио Анкл Бенз Нема иницијатора.... Ово је чин скривених дела. Постоји облик акта. Ситуација је слиједећа, извођач радова није израдио акте за испитивање основа оснивања и не разуме шта се ради, мада у нацрту постоји рецепт, али према СП 45.13330.2012: 11.13.

У актима прихватања основа које је саставио геолог истраживачке организације, неопходно је: процијенити усклађеност темељних тла предвидјених у пројекту; назначити измјене и допуне нацрта основа и фондација, као и пројекат производње радова након интермедијарних провера основа; дати препоруке за даљи рад. 11.14.

Дозвољен је накнадни рад на уређају на бази шљунка под темељима; (назив радова, структура, мрежни одсеки инжењерске и техничке подршке) Додатне информације Акт је састављен у 4 копије Додатка: извршна шема уређаја за природни темељ број 1 Представник програмера или техничког купца о питањима изградње замјеника. Директор за изградњу ЦЈСЦ "Мегаполис" Иванов С.В. (положај, презиме, иницијали, потпис) Представник лица која се бави изградњом Руководилац грађевинског комплекса ЗЈСЦ МОНТАЗХСТРОИ Т.Ј. Петров (положај, презиме, иницијали, потпис) Представник лица која се бави изградњом на питањима контроле грађевине Грађевински инжењер за контролу МОНТАЗХСТРОИ ЦЈСЦ А.В.

Сертификат испитивања темељних темељних тла

Све јаме су подвргнуте инспекцији, а изводе се од стране специјалиста геологије. Након поступка инспекције, посебна комисија узима темељну јару, клијент или његов представник нужно учествује у овом процесу. Истраживање се врши како би се утврдило усклађеност техничких показатеља између тла који је већ ископан и утврђеног плана на основу података добијених током геолошких студија. Позитивни докази о јарболу је акт који потврђује да је јар прегледан.

Израдите четири копије сертификата о инспекцији. Једну копију прими свака организација која учествује у процесу испитивања квалитета земљишта (извођачи, геолози, организације које су вршиле геотехнички надзор и архитектонски надзор).

Сертификат испитивања тла основице темеља узорка у Републици Белорусији

ЛЛЦ "Империа" Александров И.М. Наредба бр. 16 од 10.02.2015. (Положај, презиме, иницијали, детаљи документа о заступању) и други представници лица која учествују у истраживању (положај, презиме, иницијали, детаљи документа о заступању) извршила је инспекцију радова ООО Емпире »(Назив лица која врши изградњу, која је обавила рад) и саставила овај акт следеће: 1. За инспекцију су поднесени сљедећи радови: Природни основни уређај за темељ у / о А-Д / 6-8 на ознаци-2.000; (назив скривених дела) 2.

Радови су изведени у складу са пројектним кодом пројектне документације РРЦ-КДР / П-02-КЖ (број, остали подаци о цртежу, ООО Строипројецт, ГИП Николаев АМ име пројектне документације, подаци о особама ангажованих у изради пројектне документације) 3.

Сертификат испитивања земљишта основа темеља узорак Белорусије

ЦЈСЦ "Мегаполис" Иванов С.В. Налог бр. 24 од 20. јула 2015 (положај, презиме, иницијали, детаљи документа за заступање) Представник лица која се бави изградњом Петров Т.Иу. Руководилац грађевинског комплекса ЗЈСЦ МОНТАЗХСТРОИ Наредба бр. 2 од 20. јула 2015. (положај, презиме, иницијали, детаљи документа о заступању) Представник објекта који врши изградњу на предметима контроле грађевине гради се. контролна компанија "МОНТАЗХСТРОИ" Сидоров А.В. Налог бр. 11 од 18.08.2015. Године (положај, презиме, иницијали, детаљи представничког документа) Представник лица одговорне за припрему пројектне документације Пројектантски инжењер Микхаилов П.Н., Налог 67 од 1. августа 2015. године (положај, назив, иницијалима, детаљима документа за заступање) Представник особе која је обавила посао који треба прегледати Цх.

Испитивање отвореног копа за темељ за изградњу (назив објекта) вршено је на локацији: (грађевинско подручје, кварт, улица, зграда, број куће). Током инспекције утврђено је: 1. Земљиште на темељном нивоу у темељној јами одговара подацима инжењерских и геолошких истраживања и Приказано: 2 Подземна вода на отвору јаме није отворена 3.

Планске ознаке површина према пројекту 4. Планирани положај димензија зграде одговара скици скале 1: 500 везан за технички закључак бр. Мосгоргеотрест 5. Ознаке темељне јаме чине: према пројекту, заправо 6.

Изградња темеља за пројекат 7. Током радова на ископу су се налазиле препреке (слаба земља, стари бунари, темељи старих зграда, гипса и сл.) Који захтевају промјене у дизајну темељице.
Перм, ул. Солнецхнаиа 15/2, телефон / факс 8 (657) 3699534 индивидуални предузетници; презиме, име, патроника, подаци о пасошу, место становања, телефон / факс - за физичка лица) Лице које врши изградњу ЗЈСЦ МОНТАЗХСТРОИ, ОГРН 1027402000766, ТИН 7451002391 (име, ОГРН, ТИН, број и датум издавања потврде о пријему радова Саинт-СРО-С-030-0281-5455186451-2014 од 07.02.2014 издат од стране НЦ СРО "ССК Јужног Уралса" за изградњу, реконструкцију, ремонт грађевинских објеката који утичу на сигурност објеката капиталне изградње, указујући на саморегулаторну организацију, њену издати 1, поштанске детаље, телефон / фак - за правна лица и 454015 К.К.

Обим ових студија би требао бити довољан да направи неопходне промјене у пројекту. Ову препоруку треба поштовати, иначе ће разлике изазвати промјене у одлукама из плана, мораћете отворити земљу о којој нема података у техничком извјештају.

Поступак сертификације се сматра завршеним након што је акт примљен, што указује на то да је анкета обављена. Оно што је укључено у документацију истраживања Документација истраживања састоји се од неколико делова: - цртежа јаме; - часопис у коме се евидентира сав рад и ауторска контрола; - доказ геодетске сепарације јаме; - сертификате о раду који су скривене природе (својства земљишта, састав постељине, носивост земљишта); - поступак потврђивања ископавања јаме.