Цн оптерећење и излагање в

8.2.3 Редуковане стандардне вредности равномерно распоређеног краткотрајног оптерећења назначене на позицијама 1-4, 6, 7, 9, а, б, 10, 12-14 из табеле 8.3 одређују се помножењем њихових стандардних вредности са факторима 0,35. За оптерећења специфициране у позицијама 5, 8, 9 и 11, смањене вредности су постављене једнаке њиховим стандардним вредностима.

8.2.4 При израчунавању греда, пречника, плоча, зидова, стубова и основа који узимају оптерећења из једног спрата, стандардне вриједности оптерећења приказане у табели 8.3 могу се смањити у зависности од подручја терета А, м, од које се терета преносе на израчунани елемент помножен фактор или једнак:

а) за просторије назначене на позицијама 1, 2, 12, а (са А> А = 9 м)

б) за просторије назначене на позицијама 4, 11, 12, б (са А> А = 36 м)

8.2.5 При утврђивању напора за израчунавање колона, зидова и темеља који узимају оптерећења са два спрата и више, дозвољено је смањивање пуних стандардних вредности оптерећења назначених у позицијама 1, 2, 4, 11, 12, а и 12, б табеле 8.3 множењем комбинацијом фактора или:

а) за просторије наведене у ставовима 1, 2, 12 и

б) за просторије наведене у ставовима 4, 11, 12, б


Где, - се одређују у складу са 8.2.4;


н је укупан број подова, које се узимају у обзир приликом израчунавања разматраног дела колоне, зида, основе.

8.3 Концентрирана оптерећења и оптерећења на шинама

8.3.1 Подржани елементи подова, премаза, степеница и балкона (логгиас) треба провјерити за концентрично вертикално оптерећење нанијети на елемент у неповољном положају на квадратној платформи са странама не више од 10 цм.

а) за подове и степенице - 1,5 кН;

б) за поткровне подове, облоге, терасе и балконе - 1,0 кН;

ц) за премазе на којима се може помицати само помоћу лестве и мостова, - 0,5 кН.

8.3.2 Регулаторне вредности хоризонталних оптерећења на оградама ограда степеништа и балкона треба да буду:

а) за стамбене зграде, предшколске установе, куће за одмор, санаторије, болнице и друге здравствене установе - 0,5 кН / м;

б) за штандове и спортске хале - 1,5 кН / м;

ц) за остале зграде и просторије - 0,8 кН / м или према пројектном задатку.

8.3.3 За сервисне платформе, мостове, ограде кровова намењене краткотрајном боравку људи, стандардна вредност хоризонталног оптерећења на оградама ограде треба да буде 0,3 кН / м, ако задатак дизајна на бази технолошких решења не захтева већу оптерећену вредност.

8.3.4 За оптерећења наведена у 8.3.1, 8.3.2 и 8.3.3, треба узети фактор сигурности за терет = 1.2.

8.4 Оптерећење возила

8.4.1 Овај одељак регулише вриједности вертикалних конструктивних оптерећења на подовима, подовима и подовима на земљишту са возила на колесима која се крећу слободно и дуж железничких пруга.

Зграде и објекти

Нормативне вредности равномерно распоређеног оптерећења П, кПа, не мање

Стандардне вредности концентрираних оптерећења К, кН, не мање

Паркинг у аутомобилским зградама укупне тежине до 3 тоне укључујући:

а) паркинг простор

б) рампе и приступне путеве

Паркиралишта у аутомобилским зградама укупне тежине од 3 до 16 тф:

а) паркинг простор

б) рампе и приступне путеве

Паркинг за аутомобиле са укупном тежином преко 16 тф

Према дизајнерском задатку

8.4.2 При израчунавању плоча за пробијање, ау другим случајевима узимања локалних утицаја треба узети у обзир концентрисана оптерећења од 0,5К, примењена на две квадратне платформе са страном од 100 мм за позиције 1, а и 1, б, табеле 8.4 и 200 мм за позиције 2, а и 2, б, налазе се на удаљености од 1,8 м један од другог, у најнеповољнијој могућој позицији. Ова оптерећења се не смију истовремено сматрати једнако дистрибуираним оптерећењем П.

8.4.3 Дозвољено је навести израчунате вриједности терета у складу са техничким подацима возила.

8.4.4 Редуковане вредности равномерно распоређеног оптерећења од возила треба поставити помножујући њихове стандардне вриједности за фактор од 0,35.

8.4.5 За оптерећења наведена у 8.4.1, треба узети фактор сигурности за терет = 1.2.

9 Оптерећење са мостова и мостова

9.1. Оптерећења од мостова и дизалица треба одредити у зависности од група начина њиховог рада, који су наведени у табели А.1 Додатка А и других регулаторних докумената, о врсти погона и начину суспензије терета.

9.2 Стандардне вредности вертикалних оптерећења које се преносе точкама дизалица на греде кранске стазе и друге податке неопходне за израчунавање треба да се предузму у складу са захтевима државних стандарда за дизалице и за нестандардне дизалице у складу са подацима наведеним у пасошима произвођача.

9.3 Стандардна вредност хоризонталног оптерећења, усмјерена дуж стазе крана и изазвана кочењем кранског моста, треба да буде једнака 0.1 укупне стандардне вриједности вертикалног оптерећења на точковима кочнице на разматраној страни крана.

9.4 Стандардна вредност хоризонталног оптерећења, усмерена преко стазе крана и изазвана кочењем електричног колица, треба узети једнако:

9.5 Стандардна вредност хоризонталног оптерећења, усмерена преко кранског пута и узрокована дисторзијама мостних дизалица и непараллелизма кранских стаза (бочне силе), за сваки крански точак треба узети једнако 0,2 укупне стандардне вредности вертикалног оптерећења на точку.

9.6 Хоризонтална оптерећења од кочења моста и кранског камиона и бочних сила се сматрају примјењеним на мјесту контакта кочионих точкова дизалице са шином.

9.7 Стандардна вредност хоризонталног оптерећења, усмјерена дуж стазе крана и узрокована ударом крана на стражњој станици, треба одредити у складу с упутствима датим у Додатку А.2 Ово оптерећење треба узети у обзир само приликом израчунавања заустављања и њиховог причвршћивања на греде кранске стазе.

9.8. Фактор сигурности оптерећења за кранове оптерећења, укључујући и проверу локалне стабилности зидова греда, треба узети једнако = 1,2 за све начине рада.

9.9. Када се узме у обзир локално и динамично дејство концентрираног вертикалног оптерећења са једног кранског точка, пуну стандардну вриједност овог оптерећења треба помножити приликом израчунавања јачине кранских греда за додатни фактор једнак:

9.10 При израчунавању чврстоће и стабилности носача носача каблова и њихових прикључака на носиве конструкције, израчунате вредности вертикалних оптерећења крана треба помножити динамичким фактором од 1,2, без обзира на размак између колона.

9.11 Вертикална оптерећења при израчунавању чврстоће и стабилности греда кранских стаза треба узети из не више од два најнеповољнија дејства мостова или суспендованих дизалица.

9.12 Вертикална оптерећења при израчунавању чврстоће и стабилности рамова, стубова, основа и база у зградама са мостним дизалицама у неколико проширења (у сваком распону на једном нивоу) треба узети на сваком путу од највише два најнеповољнија дизалица и када се узме у обзир комбинација различитих размака у једном асортиману дизалица - не више од четири од најнеповољнијих ефеката дизалица.

9.13 Вертикална оптерећења при израчунавању чврстоће и стабилности рамова, стубова, носача и подструјних конструкција, темеља, као и темеља зграда са надземним дизалицама на једном или више стаза треба узимати на сваком путу од највише два најнеповољнија дејства дизалица. Када се узме у обзир комбинација у једној линији надземних дизалица која раде на различите начине, треба узети вертикална оптерећења:

9.14 Хоризонтална оптерећења приликом израчунавања чврстоће и стабилности греда трагова стубова, стубова, оквира, фрезера и подструјних конструкција, основа и основа треба узети у обзир из не само два најнеповољнија дејства дизалица које се налазе на истој стази крана или на различитим стазама у једном поравнање. У том случају, за сваки кран је потребно узети у обзир само једно хоризонтално оптерећење (попречно или уздужно).

9.15 Број кранова који се узимају у обзир приликом израчунавања чврстоће и стабилности при одређивању вертикалних и хоризонталних оптерећења од мостних дизалица на два или три нивоа у распону, при стављању обешених и мостних дизалица у распон, као и током рада суспендованих дизалица намењених за пренос терет од једног крана до другог помоћу прелаза преко мостова треба да се преузме на пројектном задатку на основу технолошких одлука.

9.16 Приликом утврђивања вертикалних и хоризонталних дефеката греда кранских стаза, као и хоризонталних померања колона, терет треба узети у обзир из једног од најнеповољнијих ефеката крана.

9.17 Ако постоји један кран на кранској стази и под условом да друга крана није инсталирана током рада конструкције, оптерећења на овој рути треба узети у обзир само са једног крана.

9.18 Када се обрачунавају два дизала, оптерећења од њих морају се помножити комбинацијским фактором:

9.19 Смањене вриједности терета дизалица одређују се помноживањем стандардне вриједности вертикалног оптерећења са једне дизалице (види 9.2) у сваком распону зграде фактором: 0.4 - за групе начина рада дизалица 1К-3К; 0,5 - за групе начина рада дизалица 4К-6К; 0,6 - за групу 7К дизалица; 0,7 - за групу 8К дизалица.

9.20 При израчунавању издржљивости носача кранских трагова за електричне мостне дизалице и причвршћивања ових носача на носиве конструкције, у складу са 9.19 треба узети у обзир ниже оптерећење и провјерити издржљивост зидова греда у подручју концентричног вертикалног оптерећења са једног кранског точка, смањене вертикалне вриједности снаге на точковима треба помножити фактором који се узима у обзир приликом израчунавања јачине кранова у складу са 9.9. Групе начина рада дизалица, у којима је потребно извршити прорачун издржљивости, утврђују се стандардима за пројектовање објеката.

10 Оптерећења снега

10.1 Нормативна вредност оптерећења снијега на хоризонталној пројекцији превлаке треба одредити формулом


где је с коефицијент који узима у обзир пад снета са површина зграда под дејством ветра или других фактора, узетих у складу са 10.5-10.9;

С је стандардна вредност тежине снежног покривача на 1 м хоризонталне површине земље, узета у складу са 10.2.

10.2 Стандардна вредност тежине снежног покривача С по 1 м хоризонталне површине земље узима се у зависности од сњежног подручја за територију Руске Федерације према табели 10.1.

СП 20.13330.2011 Оптерећења и утицаји Ажурирана верзија СНиП 2.01.07-85 *

КОД ПРАВИЛА

СП 20.13330.2011 Оптерећења и утицаји.
Оптерећења акције
Ажурирана верзија СНиП 2.01.07-85 *

Датум увођења: 2011-05-20

Статус: отказан дјеломично од 4. јуна 2017. године,
искључујући ставке
укључена у листу националних стандарда
и скуп правила

од 4. јуна 2017. године налогом Министарства грађевинарства и стамбених и комуналних дјелатности Руске Федерације од 3. децембра 2016. године Н 891 / пр, ступила је на снагу ажурирана верзија заједничког улагања 20.13330.2016.

ПРЕДГОВОР

Циљеви и принципи стандардизације у Руској Федерацији утврђени су Федералним законом од 27. децембра 2002. године бр. 184-ФЗ "О техничком уређењу", а правила развоја утврђена су Уредбом Владе Руске Федерације од 19. новембра 2008. године Н 858 "О процедури за израду и усвајање сета правила ".

Детаљи правила

1 ПЕРФОРМЕРС: Централни истраживачки институт за грађевинске конструкције назван по В.А. Кучеренко - Институт научно-исследовательного центра "Строительство", с участием РААЦС и А.Воиекововој госфизическој опсерватории (ГСО)

2 ПРЕДАВАНИ од стране Техничког комитета за стандардизацију ТЦ 465 "Изградња"

3 ПРИПРЕМЉЕНА ЗА ОДОБРЕЊЕ ОДЈЕЉЕЊА АРХИТЕКТУРЕ, ИЗГРАДЊЕ И ПОЛИТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

4 ОДОБРЕНО по налогу Министарства регионалног развоја Руске Федерације (Министарство регионалног развоја Русије) од 27. децембра 2010. године Н 787 и ступио на снагу 20. маја 2011. године.

5 РЕГИСТРОВАНА од стране Федералне агенције за техничку регулацију и мјеритељство (Росстандарт). Ревизија заједничког улагања 20.13330.2010

Информације о променама овог скупа правила објављују се у годишњем објављеном индексу информација "Национални стандарди", и текст измјена и допуна - у месечном објављеном индексу информација "Национални стандарди". У случају ревизије (замјене) или укидања овог скупа правила, одговарајуће обавештење ће бити објављено у месечном објављеном индексу информација "Национални стандарди". Релевантне информације, обавештења и текстови такође су објављени у систему јавног информисања - на званичној веб локацији програмера (Министарство регионалног развоја Русије) на Интернету.

У Билтену су објављени отисци о регулаторној, методолошкој и типичној пројектној документацији број 8, 2011

Увод

Овај скуп правила је састављен узимајући у обзир обавезне захтеве техничких прописа који се огледају у федералним законима од 27. децембра 2002. године бр. 184-ФЗ "О техничком уређењу" од 22. јула 2008. бр. 123-ФЗ "Технички прописи о захтјевима за пожарну сигурност", од 30. децембра 2009. године Н 384-ФЗ "Технички прописи о сигурности објеката и објеката".

Ажурирање врши тим аутора ЗНИИСК-а. В.А. Куцхеренко - Институт за научно-истраживачки центар "Градња": кандидат техничких наука Н.А.Попов - руководилац теме, кандидат техничких наука И.В. Лебедева, доктор техничких наука И.В.Ведаков уз учешће РААЦС-а (доктора техничких наука В.В.И. Травусха) и Државне геофизичке опсерваторије именом А.Воиеков (Др.Г.Н.Кобисхева).

1 Обим

1.1. Овај скуп правила утврђује услове за означавање оптерећења, утицаја и њихових комбинација, узети у обзир приликом израчунавања објеката и структура за ограничавајуће услове прве и друге групе, у складу са одредбама ГОСТ Р 54257.

1.2 Додатни захтјеви за додјелу дизајна оптерећења могу се утврдити у регулаторним документима за одређене врсте објеката, грађевинске структуре и основе.

1.3. За зграде и објекте са вишим нивоом одговорности, додатни захтјеви за оптерећења и утјецаја на грађевинске структуре и фондације требају бити успостављени у релевантним регулаторним документима, техничким спецификацијама за пројектовање, узимајући у обзир препоруке које су развиле специјализоване организације.

Напомена
У даљем тексту, тамо гдје је то могуће, израз "удари" се изоставља и замењује термином "оптерећење", а ријечи "зграде и структуре" замјењују се ријечју "структуре".

1.4 Приликом пројектовања треба узети у обзир оптерећења која настају током изградње и рада објеката, као иу производњи, складиштењу и транспорту грађевинских објеката.

2 Нормативне референце

Регулаторни документи, који се наводе у тексту ових норми, дати су у Додатку А.

Напомена
Када се користи ово заједничко улагање, препоручљиво је провјерити утицај референтних стандарда и класификатора у систем јавног информисања на званичној интернет страници националног тела за стандардизацију Руске Федерације на Интернету или на годишњем објављеном индексу информација "Национални стандарди" који се објављује од 1. јануара текуће године и у складу са одговарајућим месечним објављеним информационим знаковима објављеним у текућој години. Ако је референтни документ замењен (модификован), онда када користите овај ЈВ, требало би да се управљате замењеним (измењеним) документом. Ако се референтни документ укине без замене, одредба у којој се упућује на њега примјењује се у дијелу који не утиче на ову референцу.

3 Термини и дефиниције

Овај ЈВ усваја појмове и дефиниције дате у Додатку Б.

4 Општи захтеви

4.1. Основне карактеристике оптерећења успостављене у овим стандардима су њихове нормативне (основне) вредности.

Ако је потребно узети у обзир утицај трајања терета, приликом испитивања за издржљивост иу другим случајевима наведеним у пројектним стандардима објеката и фондација, поред тога, ниже стандардне вриједности терета од људи, животиња, опреме на подовима стамбених, јавних и пољопривредних објеката, од моста и суспендовани кранови, снег, температурни климатски утицаји.

4.2. Обрачуната вредност оптерећења треба дефинисати као производ његове стандардне вредности помоћу коефицијента поузданости за оптерећење γф, који одговара граничном стању који се разматра. Минималне вриједности сигурносног коефицијента γф дефинишу се како слиједи:

 • а) приликом израчунавања граничних стања прве групе - у складу са 7.2 - 7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11.1.12, 12.5 и 13.8;
 • б) приликом израчунавања у складу са ограничавајућим стањима друге групе, претпоставља се да су једнаки једној, осим ако друге вредности нису специфициране у пројектним стандардима структура и база.

4.3. У посебним комбинацијама (види 6.2), фактор сигурности за оптерећење за константно, дугорочно и краткорочно оптерећење треба узети једнако једној, осим ако није другачије наведено у другим регулаторним документима.

4.4. Израчунане вредности климатских оптерећења и утицаја (оптерећења снегом и ледом, вјетром, температуром итд.) Могу се одредити на прописан начин на основу анализе релевантних климатских података за градилиште.

4.5. При израчунавању структура и основа за услове изградње објеката и објеката, израчунати вриједности снијега, вјетра, оптерећења леда и температурних климатских утицаја треба смањити за 20%.

5 Уклоните класификацију

5.1. У зависности од трајања оптерећења, треба направити разлику између константног Пд и привремени (дуги Пл, кратки Пт, специал Пс) оптерећење.

5.2. Оптерећења која се јављају током производње, складиштења и транспорта конструкција, као и током изградње објеката, треба узети у обзир у прорачунима као краткорочна оптерећења.

Оптерећења која се јављају у фази рада објеката треба узети у обзир у складу са упутствима 5.3 - 5.6.

5.3. Константном Пд оптерећења треба да укључују:

 • а) тежину делова конструкција, укључујући тежину пратећих и уграђених грађевинских конструкција;
 • б) тежину и притисак земљишта (насипи, наслијепљење), притисак стијене;
 • ц) хидростатички притисак.

Снаге за преднапрезање које остају у структури или фундацији треба узети у обзир у прорачунима као снаге од константних оптерећења.

5.4. Дуго Пл оптерећења треба да укључују:

 • а) тежину привремених преграда, грави и подлоге за опрему;

 • б) тежину стационарне опреме: машине, апарати, мотори, резервоари, цевоводи са прикључцима, потпорни делови и изолација, тракасти транспортери, трајне машине за подизање са њиховим ужадима и водилицама, као и тежина течности и чврста материја која попуњава опрему;
 • ц) притисак гасова, течности и слободних тела у резервоарима и цјевоводима, надпритисак и вакуум ваздуха који се јављају када су рудници вентилисани;

 • д) оптерећење преклапања од складиштених материјала и опреме за ракове у складиштима, фрижидерима, кантинама, складиштима књига, архивама и сличним просторијама;

 • е) температурне технолошке ефекте из стационарне опреме;
 • е) тежину воденог слоја на површинским воденим слојевима;
 • г) тежину депозита индустријске прашине, уколико се не обезбеде одговарајуће мере за његово уклањање;
 • х) смањење терета наведених у 4.1;
 • и) утицај услед деформација базе, који није праћен фундаменталном промјеном структуре тла, као и одмрзавањем пермафростових тла;
 • ј) ефекти због промена влаге, скупљања и пузања материјала.
 • 5.5. Краткорочним оптерећењима Пт треба да садржи:

  • а) оптерећење од опреме која проистиче из начина пуштања у рад, прелазних и тестних режима, као и када је преуређена или замењена;
  • б) тежину људи, материјале за поправке у областима одржавања и поправке опреме;
  • ц) оптерећења људи, животиња, опреме на подовима стамбених, јавних и пољопривредних објеката с пуним нормативним вредностима, осим за оптерећења наведена у 5.4 а, б, д, г;
  • д) оптерећује се од мобилне дизалице и транспортне опреме (утоваривачи, електрични аутомобили, дизалице за дизање, дизалице, као и мостови и дизалице са пуним стандардним вриједностима), укључујући и тежину превезене робе;
  • е) носивост возила;
  • е) климу (снег, ветар, температура и лед) оптерећења.

  5.6. До специјалног Пс оптерећења треба да укључују:

  • а) сеизмички ефекти;
  • б) експлозивне ефекте;
  • ц) оптерећења узрокована ненадним поремећајима процеса, привременим кварима или кваром опреме;
  • д) ефекте узроковане деформацијом базе, праћене фундаменталном промјеном структуре тла (на примјер, приликом сисављања подземних тла) или успостављањем у подручјима рударских радова и карста;
  • е) оптерећења изазвана ватром;
  • е) учитава од судара возила са деловима конструкције.

  Процењене вредности специјалних оптерећења су постављене у одговарајућим регулаторним документима или у пројектном задатку.

  6 Комбинације терета

  6.1. Израчунавање структура и основа за ограничавајућа стања прве и друге групе треба извршити узимајући у обзир неповољне комбинације терета или одговарајуће напоре.

  Ове комбинације се утврђују из анализе стварних варијанти истовременог дејства различитих оптерећења за разматрану фазу рада конструкције или основе.

  6.2. У зависности од структуре оптерећења која треба узети у обзир, неопходно је разликовати:

  • а) главне комбинације терета које се састоје од константног, дугог и краткотрајног
  • б) посебне комбинације терета, састоје се од константног, дугог, краткотрајног и једног од специјалних оптерећења

  где је Цм - оптерећење за главну комбинацију;

  Цс - оптерећење за специјалну комбинацију;

  Ψли(и = 1, 2, 3.) - коефицијенти комбинације за континуална оптерећења;

  Ψти(и = 1, 2, 3.) - комбиновани фактори за краткорочне оптерећења.

  6.3. За главне и посебне комбинације терета, изузев случајева наведених у нормама за пројектовање објеката у сеизмичким подручјима и нормама за пројектовање конструкција и база, однос комбинација континуалних оптерећењал дефинише се на следећи начин:

  • за равномерно распоређене континуалне оптерећења (5.4)

  где Ψл1 - однос комбинација који одговара главном степену утицаја дуготрајног оптерећења;

  Ψл2, Ψл3 - Комбиновани фактори за друга непрекидна оптерећења:

  • за носивост дизалице у складу са упутствима 9.19;
  • за друга оптерећења Ψл = 1.0.

  6.4. За основне комбинације неопходно је користити следеће вредности коефицијента комбинације краткотрајних оптерећења.

  где Ψт1 - коефицијент комбинација, који одговара главном ефекту краткорочног оптерећења;

  Ψт2 - комбиновани фактор који одговара другом краткорочном оптерећењу;

  Ψт3, Ψт4 - комбиновани фактори за преостала краткорочна оптерећења.

  6.5. За специјалне комбинације, комбиновани коефицијенти за сва краткорочна оптерећења претпостављају се да су једнаки 0,8, изузев случајева наведених у нормама за пројектовање структура у сеизмичким подручјима иу нормама за пројектовање структура и база.

  У специјалним комбинацијама оптерећења, укључујући експлозивне ефекте, оптерећења изазвана ватром, сударима возила са деловима конструкција, краткорочним оптерећењем могу се занемарити.

  6.6. Када се узму у обзир комбинације терета у складу са упутствима 6.3 - 6.5 за једно привремено оптерећење треба узети:

  • а) оптерећење одређене врсте из једног извора (притисак или вакум у резервоару, снијег, ветар, оптерећење леда, климатски утицаји на температуру, оптерећење са једног утоваривача, електрични ауто, мост или надземни кран);
  • б) оптерећење из неколико извора, уколико се њихова заједничка акција узме у обзир у израчунатим вредностима оптерећења (оптерећење од опреме, људи и спремљених материјала на једном или више спратова, узимајући у обзир коефицијенте φ1 - φ4, дата у 8.2.4 и 8.2.5; оптерећење из неколико мостова или дизалица, узимајући у обзир коефицијент Ψл, дата у 9.19; оптерећење леденог ветра одређено у складу са (12.3).

  7 Тежина конструкција и тла

  7.1. Стандардна вриједност тежине монтажних конструкција треба одредити на основу стандарда, радних цртежа или података о пасошу произвођача, других грађевинских структура и земљишта - димензијама дизајна и специфичне тежине материјала и земљишта, с обзиром на њихову влажност у условима изградње и рада објеката.

  7.2. Оптерећење сигурносних фактора γф за тежину грађевинских конструкција и земљишта дати су у табели 7.1.

  Табела 7.1.
  СП 20.13330.2011 Оптерећења и утицаји.
  Ажурирана верзија СНиП 2.01.07-85 *

  Структуре и тип земљишта

  Фактор сигурности оптерећења γф

  Метал, осим што је наведено у 2.3 *

  Бетон (са просечном густином преко 1600 кг / м 3), армирани бетон, камен, ојачани камен, дрвени

  Бетон (са просечном густином од 1600 кг / м 3 или мање), изолациони, нивелисани и завршни слојеви (плоче, материјали у ролнама, затамњење, кошуљица итд.), Изведени:

  у фабрици

  на градилишту

  У природној појави

  На градилишту

  Напомена При одређивању оптерећења са земље, треба узети у обзир оптерећења из ускладиштених материјала, опреме и возила пренетих на земљу.

  Напомена
  У службеном тексту документа, очигледно је да постоји грешка: став 2.3 недостаје.

  7.3. За металне конструкције у којима напори сопствене тежине премашују 50% укупног напора треба да узму γф = 1.1.

  7.4. Када се проверавају структуре за стабилност против нагибања, као иу другим случајевима када смањивање тежине структура и земљишта може погоршати услове рада конструкција, треба извршити прорачун, узимајући коефицијент оптерећења за тежину конструкције или његов деоф = 0.9, ако није другачије наведено у пројектним стандардима ових структура.

  8 Оптерећење опреме, људи, животиња, ускладиштених материјала, производа и возила

  Норме овог одељка односе се на оптерећења људи, животиња, опреме, производа, материјала, привремених преграда, поступајући на подовима, подовима, степеницама зграда и објеката и подовима на земљишту.

  Варијанте утоварних подова са овим оптерећењима треба предузети у складу са прописаним условима за изградњу и рад објеката. Ако подаци о овим условима нису довољни у фази пројектовања, приликом израчунавања структура и основа треба размотрити следеће опције за учитавање појединачних подова:

  • континуирано учитавање прихваћеног терета;
  • неповољна парцијална оптерећења у израчунавању структура и основа осјетљивих на такву шему оптерећења;
  • нема привременог терета.

  У овом случају, укупно привремено оптерећење на подовима вишеспратне зграде са неповољним делимичним оптерећењем не би требало да прелази оптерећење када је под потпуно напуњен, одређен узимајући у обзир коефицијенте комбинације φ3 - φ4, вредности које се израчунавају према формулама (8.3) и (8.4).

  8.1 Одређивање терета од опреме, спремљених материјала и производа

  8.1.1. Оптерећења из опреме (укључујући цевоводе, возила), ускладиштених материјала и производа утврђују се у задатку изградње на основу технолошких решења која треба да садржи:

  • а) могућност сваког преклапања и пода на локацији локације и димензија носача опреме, величина простора за складиштење и складиштење материјала и производа, мјеста могућег конвергенције опреме током рада или обнове;
  • б) стандардне вредности оптерећења и фактора сигурности оптерећења узетих у складу са смјерницама ових норматива, за машине са динамичким оптерећењем - стандардне вриједности инерцијалних сила и фактора сигурности оптерећења за инерцијалне силе, као и друге неопходне карактеристике.

  Стварна оптерећења на подовима могу се заменити једнако равномерно распоређеним оптерећењима, чија прорачунска вриједност треба да обезбеди носивост и крутост конструктивних елемената које захтијевају услови њиховог оптерећења стварним оптерећењима.

  У студији изводљивости дозвољено је обрачунавање будућег повећања оптерећења из опреме и спремљених материјала.

  8.1.2. Стандардна вриједност тежине опреме, укључујући и цјевоводе, треба одредити на основу стандарда или каталога, као и за нестандардну опрему - на основу података о пасошу произвођача или радних цртежа.

  Оптерећење тежине опреме треба да укључује сопствену тежину инсталације или машине (укључујући погон, трајне уређаје, помоћне уређаје, сисију и подне облоге), тежину изолације, пунила опреме, могућа током рада, најтежи радни предмет, тежина превезеног терета одговарајући носивост, итд.

  Оптерећења из опреме на подовима и подовима на земљишту морају се узимати у зависности од услова његовог смештаја и могућег кретања током рада. Ово треба да садржи мјере које елиминишу потребу да се ојачају структуре подршке повезане са кретањем процесне опреме током инсталације или рада зграде.

  Број утоваривача или електричних аутомобила узетих у обзир истовремено и њихово постављање на поду приликом израчунавања различитих елемената требало би да се узму у складу са грађевинским задатком на основу технолошких одлука.

  Динамички утицај вертикалног оптерећења утоваривача и електричних возила може се узети у обзир помножењем стандардних вредности статичких оптерећења динамичким фактором од 1,2.

  8.1.3. Приликом утврђивања стандардних вриједности терета у складиштима, потребно је узети у обзир равномјерно равномерно распоређене оптерећења на подовима, подовима и подовима на земљишту, као и вертикалним и, ако је потребно, хоризонталним концентрираним оптерећењима која се примјењују како би се утврдиле могуће негативне ефекте локалних оптерећења и утицаја.

  Ове оптерећења треба одредити у складу са задатком изградње на основу технолошких решења, узимајући у обзир специфичну тежину ускладиштених материјала и производа, њихову могућу уградњу на подни простор и максималну висину складиштења и узети не мање од стандардних вредности дате у Табели 8.1.

  Табела 8.1.
  СП 20.13330.2011 Оптерећења и утицаји.
  Ажурирана верзија СНиП 2.01.07-85 *

  Зграде и просторије

  Стандардне вредности равномерно распоређених оптерећења Пт, кПа

  Стандардне вредности концентрованог оптерећења Кт, кН

  Индустријски и индустријски објекти за складиштење

  Према задатку изградње, али не мање, кПа:

  Према задатку изградње, али не мање од 3,0

  3 - за плоче и секундарне греде;
  2 - за вијке, стубове и темеље

  8.1.4. Фактор сигурности оптерећења γф за тежину опреме и материјала дат је у табели 8.2.

  Табела 8.2.
  СП 20.13330.2011 Оптерећења и утицаји.
  Ажурирана верзија СНиП 2.01.07-85 *

  Опрема и материјали

  Фактор сигурности оптерећења γф

  Изолација стационарне опреме

  Пуниоци опреме (укључујући резервоаре и цевоводе):

  суспензије, муљ, чврста материја

  Утоваривачи и електрични аутомобили (са оптерећењем)

  Материјали и производи залиха

  8.2 Уједначено распоређена оптерећења

  8.2.1. Стандардне вредности равномерно распоређених привремених оптерећења на подним плочама, степеницама и подовима на земљишту дати су у табели 8.3.

  Табела 8.3.
  СП 20.13330.2011 Оптерећења и утицаји.
  Ажурирана верзија СНиП 2.01.07-85 *

  Зграде и објекти

  Стандардне вредности равномерно распоређених оптерећења Пт, кПа

  Станови стамбених зграда; спаваће собе вртића и школа за интернат; куће за одмор и пансионске куће, хостели и хотели; одељења болница и санаторија; терасе

  Канцеларијски простор административног, техничког и научног особља организација и институција; канцеларије, учионице, образовне установе; кућни простори (гардеробе, тушеви, санитарије, тоалети) индустријских предузећа и јавних зграда и објеката

  Ормари и лабораторије здравствених установа, лабораторије образовних установа, наука; просторије електронских рачунара; кухиње јавних зграда; просторије јавних услужних објеката (фризерски салони, студији итд.); техничке подове стамбених и јавних зграда висине мање од 75 м; подруми

  б) благоваоница (у кафићима, ресторанима, мензама, итд.)

  ц) састанке и састанке, очекивања, визуелне и концертне, спортске, фитнес центре, билијарске сале

  д) трговину, изложбу и изложбу

  Сцене забавних компанија

  а) са фиксним седиштима

  б) за стојеће гледаоце

  Премази на локалитетима:

  а) са могућом акумулацијом људи (остављајући производне просторије, хале, дворане и сл.)

  б) користи се за рекреацију

  Балкони (логгиас), узимајући у обзир оптерећење:

  а) униформна трака на парцели ширине 0,8 м дуж балконске ограде (лођа)

  б) чврста униформа на подручју балкона (лођа), чији утицај није повољнији од оног утврђеног са 10, и

  Област одржавања и поправке у индустријским просторијама

  Вестибулес, фоиерс, ходники, степеништа (са припадајућим пролазима) поред соба означених у положајима:

  Сточарство:

  1. Оптерећење назначено у тачки 8 треба узети у обзир на подручју које није опремљено материјалом и материјалима.
  2. Оптерећења наведена у положају 9 не треба узимати у обзир истовремено са оптерећењем снијега.
  3. Оптерећење назначено у тачки 10 треба узети у обзир приликом израчунавања носне структуре балкона (логгиас) и зидних секција на мјестима штикања ових структура. Приликом израчунавања основних делова зидова, основа и основа, оптерећење на балконима (логгиама) треба да буде једнако оптерећењима суседних главних зграда и да их смање, узимајући у обзир смјернице 8.2.4 и 8.2.5.
  4. Стандардне вриједности терета за зграде и просторије наведене у ставовима 3, 4г, 5, 6, 11 и 14 требају се преузети на задатку изградње на основу технолошких рјешења.

  8.2.2. У зависности од њиховог дизајна, локације и природе подлоге на поду и зидовима, требају се узети стандардне вриједности терета на носаче и подне плоче тежине привремених преграда. Ове оптерећења се могу узимати у обзир као равномерно распоређене додатне оптерећења, узимајући њихове стандардне вриједности на основу израчунавања за предложене шеме партиције, али не мање од 0,5 кПа.

  Оптерећење сигурносних фактора γф за равномерно распоређене оптерећења треба узети:

  • 1.3 - са пуном регулаторном вредношћу мање од 2.0 кПа;
  • 1.2 - са пуном регулаторном вредношћу од 2,0 кПа или више.

  Фактор безбедности оптерећења тежине привремених преграда треба предузети у складу са упутствима 7.2.

  8.2.3. Смањене стандардне вредности равномерно распоређених оптерећења (види позицију 4) одређују се помножењем њихових стандардних вриједности за фактор од 0,35. За оптерећења наведене у тачкама 5, 8, 9 ин и 11 из табеле 8.3, ниже вриједности нису постављене.

  8.2.4. При израчунавању греда, носача, плоча, зидова, стубова и темеља који узимају оптерећења са једног спрата, стандардне вриједности оптерећења приказане у табели 8.3 могу се смањити у зависности од подручја терета А, м 2, од које се оптерећења преносе на обрачунски елемент, множећи коефицијентом φ1 или φ2, једнако:

  • а) за просторије назначене на позицијама 1, 2, 12 а (са А> А1 = 9 м 2)
  • б) за собе означене на позицијама 4, 11, 12 б (са А> А2 = 36 м 2)

  8.2.5. Приликом утврђивања напора за израчунавање колона, зидова и темеља који узимају оптерећења са два спрата и више, пуних стандардних вредности оптерећења наведених у позицијама 1, 2, 4, 11, 12 а и 12 б табеле 8.3, могу се смањити множењем помоћу коефицијента комбинације φ3 или φ4:

  • б) за просторије наведене у ставовима 4, 11, 12 б

  где φ1, φ2 - одређени у складу са 8.2.4;

  н је укупан број подова, које се узимају у обзир приликом израчунавања разматраног дела колоне, зида, основе.

  8.3 Концентрирана оптерећења и оптерећења на шинама

  8.3.1. Лажни елементи подова, премаза, степеништа и балкона (логгиаса) треба провјерити за концентрично вертикално оптерећење нанијети на елемент у неповољном положају на квадратној платформи са странама не више од 10 цм (у одсуству других привремених оптерећења). Ако грађевински задатак на бази технолошких решења не обезбеђује веће стандардне вредности концентрираних оптерећења, треба их подузети једнако, кН:

  • а) за подове и степенице - 1,5;
  • б) за поткровне подове, облоге, терасе и балконе - 1.0;
  • ц) за премазе на којима се може помицати само уз помоћ лестве и мостова, - 0,5.

  Елементи дизајнирани за могућност током изградње и рада локалних оптерећења од опреме и возила, дозвољено је да се не провери за одређено концентровано оптерећење.

  8.3.2. Треба узети једнаке нормативне вредности хоризонталних оптерећења на оградама ограда степеништа и балкона, кН / м:

  • а) за стамбене објекте, предшколске установе, куће за одмор, санаторије, болнице и друге здравствене установе - 0,3;
  • б) за штандове и спортске хале - 1.5;
  • ц) за друге зграде и просторије у одсуству посебних услова - 0.8.

  8.3.3. За сервисне платформе, мостове, ограде кровова намењених кратком боравку људи, стандардна вредност хоризонталног оптерећења на оградама ограде треба да буде 0,3 кН / м, уколико грађевински задатак на бази технолошких решења не захтева већу оптерећење.

  8.3.4. За оптерећења специфицирана у 8.3.1, 8.3.2 и 8.3.3, треба узети фактор поузданости за оптерећење γ.ф = 1,2.

  8.4 Оптерећење возила

  8.4.1. Овај одјељак регулише вриједности вертикалних грађевинских оптерећења на подовима, подовима и подовима на тлу од возила на колесима која се крећу слободно и дуж железничких пруга.

  У случајевима предвиђеним стандардима за пројектовање објеката, потребно је узети у обзир и хоризонталне оптерећења пренете на елементе носивих конструкција зграда и објеката. Процењене вредности таквих оптерећења укључују сопствену тежину возила и носивости, одређене њиховим техничким параметрима у складу са документацијом пасоша произвођача. Вертикална, хоризонтална оптерећења, методе њихове примене и локације треба одредити у сваком конкретном случају специјалним прорачуном.

  Нормативне вредности еквивалентних вертикалних равномерно распоређених и локалних концентрираних оптерећења на подовима, облогама и подовима на земљишту паркиралишта треба одредити према табели 8.4.

  Табела 8.4.
  СП 20.13330.2011 Оптерећења и утицаји.
  Ажурирана верзија СНиП 2.01.07-85 *

  Зграде и објекти

  Стандардне вредности равномерно распоређених оптерећења Пт, кПа

  Стандардне вредности концентрованог оптерећења Кт, кН

  Паркинг у аутомобилским зградама укупне тежине до 3 тоне укључујући:

  рампи и приступни путеви

  Паркиралишта у аутомобилским зградама укупне тежине од 3 до 16 тф:

  рампи и приступни путеви

  Паркинг за аутомобиле са укупном тежином преко 16 тф

  Према задатку изградње

  1. Укупна тежина је збир сопствене тежине аутомобила и максималне носивости.
  2. Стандардне вриједности оптерећења за зграде и просторије наведене у 3, 4, требају се преузети на задатку изградње на основу технолошких одлука.
  3. Унутрашњи прилази (са изузетком рампи) треба приписати паркирним мјестима у случајевима гдје нису доступни за пролаз страних возила.

  8.4.2. Приликом израчунавања подних плоча за пуцање иу другим случајевима узимајући у обзир локалне утицаје заједно са равномерно распоређеним оптерећењем Пт треба узети у обзир концентрисано оптерећење Кт/ 2, примењен на два квадратна јастучића са бочном страницом од 100 мм за позиције 1 и 2 табеле 8.4 и 200 мм за позиције 3 и 4 табеле 8.4, смештене на размаку од 1,8 м један од другог, у најнеповољнијој могућој позицији.

  8.4.3. Дозвољено је навести израчунате вриједности терета у складу са техничким подацима возила.

  8.4.4. Смањене вредности равномерно распоређених оптерећења возила (видети 4.1) треба поставити помножујући њихове стандардне вриједности за фактор од 0,35.

  8.4.5. За оптерећења наведена у 8.4.1, треба узети фактор сигурности за оптерећење γф = 1,2.

  9 Оптерећење са мостова и мостова

  9.1. Оптерећења од мостова и дизалица треба одредити у зависности од група начина њиховог рада, утврђених ГОСТ 25546, о врсти погона и начину суспензије терета. Примерна листа мостова и надземних дизалица различитих група начина рада дата је у Ц.1 Додатка Б.

  9.2. Стандардне вриједности вертикалних оптерећења које преносе точкови дизалица на греде кранске стазе и други подаци неопходни за израчунавање требају се предузети у складу са захтјевима државних стандарда за дизалице и за нестандардне дизалице у складу са подацима наведеним у пасошима произвођача.

  Напомена
  Цране означавају оба греда која носи један мостни кран и све греде који носе једну суспендовану дизалицу (два греда - једним краном, три - са двоструким спуштеним краном итд.).

  9.3. Стандардна вредност хоризонталног оптерећења, усмјерена дуж кранске стазе и узрокована кочењем моста моста, треба да буде једнака 0.1 од укупне стандардне вриједности вертикалног оптерећења на точковима кочнице од сматране стране дизалице.

  9.4. Стандардна вредност хоризонталног оптерећења, усмерена преко стазе крана и узрокована кочењем електричног камиона, треба узети једнако:

  • за дизалице са флексибилним оптерећењем оптерећења - 0,05 од количине кранске силе подизања и тежине колица;
  • за дизалице са крутим оптерећењем оптерећења - 0,1 сума подизне силе крана и тежине колица.

  Ово оптерећење треба узети у обзир приликом израчунавања попречних рамова зграда и кранских носача. Претпоставља се да се оптерећење пребацује на једну страну (греда) кранске стазе, једнако се распоређује између свих точкова крана на њему и може бити усмерено како према унутра тако и изнад посматраног распона.

  9.5. Стандардна вредност хоризонталног оптерећења усмјерена преко стазе крана и изазвана искривљавањем електричних мостова и непараллелизма кранских стаза (бочне силе) за сваки кран са краном треба узети једнако 0,2 од укупне стандардне вриједности вертикалног оптерећења на точку.

  Ово оптерећење треба узети у обзир само приликом израчунавања јачине и стабилности греда кранских стаза и њиховог прикључка на колоне у зградама са дизалицама 7К, 8К радног режима рада. Претпоставља се да се терет преноси на сноп кранске стазе са свих точкова на једној страни крана и може бити усмјерен и изнутра и изнад посматраног распона зграде. Оптерећење специфицирано у 9.4 не треба узимати у обзир заједно са бочном силом.

  9.6. Сматра се да се хоризонтална оптерећења од кочења моста и кранског терета и бочних сила примењују на месту контакта кочионих точкова дизалице са шином.

  9.7. Стандардна вредност хоризонталног оптерећења усмјереног дуж стазе крана и узрокованог удара крана на стајалишту заустављања треба одредити у складу с упутствима датим у Додатку Ц.2 Ово оптерећење треба узети у обзир само приликом израчунавања заустављања и њихових сидрења до греда кранске стазе.

  9.8. Фактор сигурности оптерећења за носаче дизалица треба да буде једнак γф = 1.2 за све начине рада.

  9.9. Када се узме у обзир локално и динамично дејство концентрираног вертикалног оптерећења из једног кранског точка, пуну стандардну вриједност овог оптерећења треба помножити приликом израчунавања јачине кранских греда помоћу додатног фактора једнаком:

  • 1.8 - за групу 8К дизалица са крутом суспензијом оптерећења;
  • 1.7 - за групу начина рада 8К дизалица са флексибилним оптерећењем оптерећења;
  • 1.6 - за групу 7К дизалица;
  • 1.4 - за групу 6К кранова радног режима;
  • 1.2 - за преостале групе начина рада дизалица.

  9.10. Када се проверава локална стабилност зидова греда, вредност фактора сигурности оптерећења треба да буде једнака 1.2.

  9.11. При израчунавању чврстоће и стабилности носача дизалица и њихових прикључака на носиве конструкције, израчунате вредности вертикалних оптерећења крана треба помножити динамичким фактором од 1,2, без обзира на размак између колона.

  Приликом израчунавања конструкција за издржљивост, провјеравање проклизавања греда кранских стаза и померања колоне, као и узимајући у обзир локално дејство концентрираног вертикалног оптерећења са једног кранског точка, не треба узимати у обзир динамички фактор.

  9.12. Вертикална оптерећења при израчунавању чврстоће и стабилности греда кранских стаза треба узети из не више од два најнеповољнија дејства мостова или суспендованих дизалица.

  9.13. Вертикална оптерећења при израчунавању чврстоће и стабилности оквира, стубова, темеља и темеља у зградама са мостним дизалицама у неколико проширења (у сваком распону на једном нивоу) треба узимати на сваком путу од највише два најнеповољнија дејства дизалица и узимајући у обзир комбиновање у једном асортиману дизалица различитих распона - не више од четири од најнеповољнијих ефеката дизалица.

  9.14. Вертикална оптерећења при израчунавању чврстоће и стабилности оквира, стубова, носача и фреза, темеља и темеља зграда са надземним дизалицама на једном или више стаза треба узимати на сваком путу од највише два најнеповољнија дејства дизалица. Када се узме у обзир комбинација у једној линији надземних дизалица која раде на различите начине, треба узети вертикална оптерећења:

  • не више од два дизала:
   • за колоне, подструјне конструкције, темеље и основе задњег реда са два кранске стазе у распону;
  • не више од четири дизалице:
   • за колоне, субрафтер структуре, темеље и основе средњег редова;
   • за стубове, субрафтер структуре, темеље и базе последњег реда са три кранске стазе у распону;
   • за кровне конструкције са два или три кранске стазе у распону.

  9.15. Хоризонтална оптерећења приликом израчунавања чврстоће и стабилности греда трагова стубова, стубова, оквира, кровних рамова и подструјних конструкција, основа и основа треба узети из не више од два најнеповољнија дејства кранова који се налазе на истој стази крана или на различитим стазама. У том случају, за сваки кран је потребно узети у обзир само једно хоризонтално оптерећење (попречно или уздужно).

  9.16. Број кранова који се узимају у обзир приликом израчунавања чврстоће и стабилности при одређивању вертикалних и хоризонталних оптерећења од мостних дизалица на два или три нивоа у распону, при постављању обешених и мостних дизалица у распон, као и на покретним крановима за пренос терета од једног крана до другог користећи крст преко мостова, треба да се преузме на задатку изградње на основу технолошких одлука.

  9.17. Приликом утврђивања вертикалних и хоризонталних дефеката греда кранских трагова, као и хоризонталних померања колона, терет треба узети у обзир из једног од најнеповољнијих ефеката крана.

  9.18. Ако постоји један кран на кранском путу и ​​под условом да друга крана није инсталирана током рада конструкције, оптерећења на овај начин треба узети у обзир само са једне кране.

  9.19. Када се узму у обзир две кранове, оптерећење од њих мора се помножити односом комбинација:

  • Ψл = 0,85 - за групе начина рада дизалица 1К - 6К;
  • Ψл = 0,95 - за групе начина рада дизалица 7К, 8К.

  Када се узму у обзир четири носача крана од њих морају се помножити односом комбинација:

  • Ψл = 0,7 - за групе начина рада 1К - 6К дизалице;
  • Ψл = 0,8 - за групе начина рада дизалица 7К, 8К.

  Када се узме у обзир једна кран, вертикална и хоризонтална оптерећења из ње морају се узети без смањења.

  9.20. Смањене вредности крајевних оптерећења утврђују се множењем стандардне вредности вертикалног оптерећења са једне дизалице (види 9.2) у сваком распону зграде фактором: 0,5 - за групе начина рада дизалица 4К - 6К; 0,6 - за групу 7К дизалица; 0,7 - за групу 8К дизалица. Групе радних модова дизалица прихваћене су према ГОСТ 25546.

  9.21. При израчунавању издржљивости носача кранских трагова за електричне мостне дизалице и причвршћивања ових носача на носиве конструкције, у складу са 9.20 треба узети у обзир ниже оптерећење и провјерити издржљивост зидова греда у подручју концентричног вертикалног оптерећења са једног кранског точка, ниже вриједности вертикалне силе Точкови треба помножити фактором који се узима у обзир приликом израчунавања јачине кранова у складу са 9.9. Групе начина рада дизалица, у којима је неопходно извршити прорачун издржљивости, утврђују се нормама о дизајну.

  10 Оптерећења снега

  10.1. Стандардна вредност оптерећења снијега на хоризонталној пројекцији превлаке треба одредити формулом